grouptherapy001

Kacper Listwan

Psychoterapeuta, absolwent Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, uczestnik czwartego roku akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, magister pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Regularnie superwizuje się i doskonali swój warsztat pracy terapeutycznej na konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe:

  1. Praca na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu;
  2. Indywidualna praktyka psychoterapeutyczna dla dorosłych i młodzieży we Wrocławiu;
  3. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Urzędu miasta Oława;
  4. Psychoterapia i konsultacje psychoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie;
  5. Psychoterapia indywidualna i grupowa w „Centrum Balans” we Wrocławiu;
  6. Staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu;

Kontakt

Psychoterapia psychodynamiczna

To skuteczna i dobrze opracowana metoda leczenia zaburzeń psychicznych, stosowana z powodzeniem przez specjalistów psychoterapii, lekarzy psychiatrów od wielu lat. Szczególnie przydatna jest w leczeniu nerwic, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, tzw. „syndromu DDA i DDRD”, współuzależnienia, zaburzeń osobowości i w innych zaburzeniach psychicznych. Pomaga także w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, przedłużającej się żałoby czy w rekonwalescencji po próbach samobójczych i sytuacjach kryzysowych w tak zwanym zespole stresu pourazowego. Psychoterapia psychodynamiczna zwiększa akceptację i samoświadomość pacjenta, pozwala spojrzeć na różne sytuacje życiowe z innej perspektywy, wyjść ze ślepej uliczki destrukcyjnych myśli, wreszcie powoduje, że objawy chorobowe ustają a życie staje się pełniejsze i szczęśliwsze.

Zakres pomocy:

W praktyce psychoterapeutycznej zajmuję się leczeniem wymienionych poniżej zaburzeń psychicznych i pomocą w trudnościach:

- DEPRESJA

- NERWICA

- ZABURZENIA LĘKOWE

- ZABURZENIA EMOCJONALNE

- TRUDNE (NIEOKREŚLONE) STANY EMOCJONALNE

- ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

- ZABURZENIA SNU

- NADMIERNY STRES

- AUTOAGRESJA

- SILNE KRYZYSY ŻYCIOWE

- ZABURZENIA ODŻYWIANIA

- ZABURZENIA OKRESU DOJRZEWANIA

- NISKA SAMOOCENA

- NADMIERNE KOMPLEKSY

- BRAK SAMOAKCEPTACJI

- TZW. "DDA" I WSPÓŁUZALEŻNIENIE

- DUŻE TRUDNOŚCI W NAWIĄZYWANIU RELACJI

- PTSD ZESPOŁU POURAZOWEGO

- ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

- BRAK CHĘCI DO ŻYCIA

- NAPIĘCIE EMOCJONALNE

- PRZEDŁUŻAJĄCA SIĘ ŻAŁOBA

 
Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna?:
   • trwale usuwa objawy zaburzeń psychicznych i emocjonalnych
   • prowadzi do lepszego rozumienia siebie i innych ludzi
   • leczy „rany psychiczne” powstałe wiele lat wcześnie
   • podnosi poczucie własnej wartości
   • przywraca motywację do działania i wiarę we własne siły
   • pomaga przywrócić lub uzyskać kontrolę nad własnym życiem
   • wspiera rozwój intelektualny i emocjonalny
   • daje oparcie i siłę na pokonywanie nowych przeciwności
   • uspokaja
 

Psychoterapia indywidualna

Polega na regularnych sesjach (spotkaniach) pacjenta z terapeutą, odbywających się jeden lub dwa razy w tygodniu po 50 minut. Podczas niej tworzy się niepowtarzalna relacja terapeutyczna, dzięki której poprzez analizę możliwa jest głęboka zmiana myślenia. Sprzyja temu największy możliwy obiektywizm terapeuty, skupianie się wyłącznie na pacjencie i jego przeżyciach, nie udzielanie porad a dawanie komentarzy i interpretacji. Terapeuta w procesie czasem przeżywany jest jako matka, ojciec lub inny obiekt opiekuńczy dlatego płeć terapeuty nie ma większego znaczenia dla efektywności terapii. Długość trwania psychoterapii uzależniona jest od stanu pacjenta i jego otwartości na zamianę, zwykle jest to okres od dwóch do czterech lat.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży skoncentrowana jest na udzieleniu pomocy i wsparcia w kryzysach rozwojowych, których przebieg nie należy do prawidłowych oraz uzupełnianie psychologicznych deficytów. Do osiemnastego roku życia pacjent powinien zgłosić się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża pisemną zgodę na udział w psychoterapii. Przy terapii dzieci zalecane jest by rodzic uczestniczył w sesjach razem z dzieckiem.

Psychoterapia grupowa

Jest procesem, polega na regularnych spotkaniach grupy 6 – 12 osób po 2 lub 3 godziny zegarowe, raz w tygodniu. Zazwyczaj prowadzona jest przez dwóch terapeutów, w sali z materacami. Psychoterapia grupowa jest niezwykłym doświadczeniem siebie w grupie ale także leczeniem zaburzeń psychicznych, które objawiają się trudnościami w relacjach interpersonalnych, trwa przez określony czas ustalony w kontrakcie, zawieranym na początku istnienia grupy. Dobór osób do grupy odbywa się na konsultacjach indywidualnych.

Socjoterapia

Jest formą terapii grupowej dla dzieci i młodzieży do wieku ok. 18 - 19 lat. Ma inną formę niż psychoterapia grupowa, bardziej przyjazną młodszym osobom poprzez urozmaicenie ich ćwiczeniami psychoedukacyjnymi, grami, psychodramą. Zajęcia odbywają się po zebraniu się grupy 6 – 12 osób, jeden raz w tygodniu, po 2 lub 3 godziny zegarowe. Jej celem jest wspomaganie procesu socjalizacji i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Kontakt                 Filia w Świdnicy

Tel. 530 468 364                                                  ul. Kolejowa 4,

Powstańców Śląskich 125/30,                          58-100 Świdnica

53-329 Wrocław

gabinet@klterapia.pl

  Cena konsultacji: 100 zł, Cena sesji indywidualnej: od 90 zł
TOP